Spelregels voor uitzetters


 1. De route dient uitgezet te zijn met lintjes, touwtjes of ander duidelijk herkenbaar materiaal met een contrasterende kleur (bv. geen wit bij sneeuwval). Linten of andere herkenningstekens graag binnen een week weghalen i.v.m. het milieu en om verwarring te voorkomen bij volgende vossenjachten.
 2. Een tocht met foto`s uitzetten mag ook, maar dan vooraf contact opnemen met de jury om de afspraken daarover door te nemen.
 3. De uitzetter geeft bij de start uitleg over de herkenning en toepassing van de merktekens en vermeld de afstand.
 4. Het is een zoektocht, maar het moet mogelijk blijven om de route te kunnen volgen.
 5. De emmers moeten vanaf de te volgen route in hun geheel duidelijk zichtbaar zijn. Verstoppen of ingraven of anderszins slecht herkenbaar maken is niet toegestaan. Het is niet toegestaan om nep emmers te plaatsen.
 6. Vermijd (populaire) voet- en wandelpaden zoals in de Carnissegrienden zodat er geen onnodige irritatie voor wandelaars en gevaar voor spelende kinderen kan ontstaan.
  De deelnemers moeten de route kunnen volgen zonder in overtreding te komen met de verkeersreglementen. Een route door de langzaam verkeer buis van de Heinenoordtunnel, langs de vluchtstrook van een (snel)weg of langs een spoorbaan is dus niet toegestaan!! Indien de deelnemers de verkeersreglementen moeten overtreden om de route te volgen behoudt de jury het recht om de uitzetters geen punten te geven voor het uitzetten.
 7. Klimmen, klauteren, klunen e.d. is soms leuk, maar prikkeldraad en dergelijke word je niet in dank afgenomen. Maak het leuk, onverwacht en spannend, dan zullen de reacties dat ook duidelijk maken.
 8. Wanneer je van plan bent de route over iemands grondgebied uit te zetten, vraag om diens toestemming. In onze omgeving betreft het dan vooral boerenland en (beschermd) natuurgebied. Dit voorkomt veel klachten en problemen tijdens en na de vossenjacht.
 9. De route is tussen de 40 en 55 km, omgekeerd evenredig met de zwaarte van het parcours: dus hoe zwaarder, hoe korter. Plotselinge gladheid of hevige neerslag staat hier los van. Indien het al dagen lang glad is of veel regent, dan dient er rekening te worden gehouden met de zwaarte en/of afstand.
 10. De afstand is gerekend vanaf het clubhuis. Indien het startpunt verder dan 3 km van het clubhuis af ligt, dienen alle deelnemers zich eerst bij dat verder gelegen startpunt te verzamelen. Pas dan geeft de uitzetter alle benodigde informatie en kan de tocht van start. Indien het startpunt verder dan 6 km van het clubhuis af ligt, dient dit vooraf overlegd te worden met de jury.
 11. Het ophalen van de emmers en de VOS door de uitzetter mag niet eerder gebeuren dan volgens de formule: (afstand emmer/16 km/h) + een half uur. Dit om langzamere deelnemers en deelnemers met pech tegemoet te komen. Voorbeeld: emmer 3 staat op 40 km van het startpunt vanaf het clubhuis. Deze emmer mag dus pas weggehaald worden door de uitzetter na 13.00 uur.
 12. De uitzetter dient alle emmers en de VOS uiterlijk in te leveren bij het clubhuis volgens de formule: (afstand emmer/16 km/h) + een uur. Voorbeeld: bij een tocht van totaal 40 km zijn alle emmers en de VOS vóór 13.30 uur terug in het clubhuis.

Deze spelregels zijn opgesteld door de toercommissie van de TC Barrhopoort.

Shirt Sponsors