TC Barrhopoort: Algemene Ledenvergadering 2020

Maandag 9 maart Algemene Ledenvergadering 2020

maandag 9 maart as. om 20.00 uur wordt in het clubhuis aan Zuider Carnisseweg 103 te Barendrecht weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering gehouden.

Tijdens de vergadering zullen de volgende punten behandeld worden:

  • de notulen van de vorig jaar gehouden algemene ledenvergadering
  • het jaarverslag over 2019 van de secretaris
  • de verlies- en winstrekening en de balans 2019
  • de begroting voor 2020

Een week voor de ALV krijgen alle leden deze stukken via de mail toegestuurd.

Sponsors